Bergler
Bergler | Den Haag
Den Haag
Fulltime, Parttime
36 uur
Hbo
13-06-2022
ICT

Functie

Gevraagde werkzaamheden:
Ontwikkelen en evalueren van beleid ten aanzien van informatiehuishouding als ook de daaraan gelieerde informatieprocessen.

 • Initiëren, ontwikkelen en voorbereiden van adviezen aan de bestuurlijk (eind)verantwoordelijken (DG, Directie, Programma Open op Orde e.d.) inzake beleid ten aanzien van informatiemanagement voor betreffende taakorganisatie of keten binnen JenV;
 • Uitwerken van beleidsopties en aangeven van de voor- en nadelen van alternatieve benaderingen;
 • Vertalen beleidsplannen (strategische/ tactische) planning/ roadmap;
 • Zorgdragen voor coördinatie en afstemming van plannen met andere taakorganisaties binnen de ketens;
 • Leveren van een bijdrage aan het afdelingsplan m.b.t. (het verbeteren van) de informatiehuishouding;
 • Stimuleren en bevorderen van informatie-uitwisseling en creëren en bevorderen van draagvlak, onder meer door het actief participeren in diverse overleggremia, projectgroepen en netwerken;
 • Op grond van evaluaties komen tot voorstellen voor het bijstellen van de scope van de lokale IHH-ambities.
 • Doen van onderzoek naar de eisen en wensen ten aanzien van het informatiemanagement, alsmede de beperkingen, randvoorwaarden en uitgangspunten en hierover rapporteren aan de opdrachtgever.
 • Uitvoeren van verdiepend onderzoek, zoals gegevensonderzoek, organisatieonderzoek, definitiestudie, haalbaarheidsstudies, externe ict-ontwikkelingen, etc.;
 • Inventariseren en analyseren van de wensen en behoeften bij medewerkers en opdrachtgever(s) ten aanzien van de gewenste informatievoorziening in relatie tot de gewenste bedrijfsvoering;
 • Opstellen van rapportages voor en het presenteren van rapportages aan opdrachtgevers;
 • (Mede)opstellen van projectplannen en probleemdefinities.

Advies

 • Voeren van adviesgesprekken en rapporteren van bevindingen aan opdrachtgever;
 • Voeren van adviesgesprekken en doen van aanbevelingen en voorstellen inzake ontwikkelingsopdrachten, het opzetten en inrichten van projecten en het verbeteren van bedrijfsprocessen;
 • Opstellen van adviesrapporten en verzorgen van adviespresentaties;
 • Voorziet in de goede informatievoorziening vanuit de afdeling en/of de instelling.

Informatiemanagement, informatiebeleid monitoring

 • Opstellen en bewaken van het informatiemanagement plan;
 • Opstellen en bewaken van de IHH verbeterplannen (Beveiliging- en risicomanagement, portfolio management) en de principes voor de inrichting van de informatiehuishouding;
 • Vertalen van het IHH-plan naar (prioriteiten in) regulier onderhoud, ICT portfolio en implementatieplanning;
 • Inbedden van het informatieplan bij de taakorganisatie/ in de keten.

Implementatie

 • Begeleiden van de implementatie en bieden van nazorg.
 • Begeleiden van de implementatie (van onderdelen) van het informatiemanagementplan;
 • Bieden van nazorg door beantwoorden van vragen, oplossen van knelpunten, overleggen met betrokken partijen (opdrachtgever(s), ontwikkelaars, etc.);
 • Na afloop van het project blijven informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op het uitgevoerde project.

Projecten

 • Participeren in projectvergaderingen.
 • Bijdragen aan / uitvoeren van aan het project gerelateerde werkzaamheden, waaronder communicatie en afstemming.
 • Formuleren van projectdoelstellingen en opzetten van een projectstructuur en -planning.
 • Aansturen en coördineren van de projectuitvoering.
 • Communiceren over en draagvlak creëren voor het project.
 • Verslag uitbrengen van de voortgang van projectuitvoering en evalueren van de eindresultaten na afgesproken periode(s).
 • Zorgdragen voor afstemming van het project met andere werkterreinen.

Coördinatie werkuitvoering

 • Het op verzoek van de taakorganisatie coördineren van de door medewerkers van de afdeling uit te voeren werkzaamheden.
 • Informeren van medewerkers over de te realiseren doelstellingen en resultaten.
 • Geven van aanwijzingen en instructies over te volgen werkwijzen en procedures.
 • (Laten) maken van roosters en afstemmen van vrije dagen.
 • Mede beoordelen van resultaten en toezien op en bevorderen van een kwalitatief en kwantitatief juiste voortgang van werkzaamheden.
 • Oplossen of doorgeven van zich voordoende problemen welke niet door medewerkers zelf kunnen of mogen worden opgelost.

Wij
vragen

Functie-eisen

 • Kandidaat heeft meer dan 7 jaar relevante ervaring op het vakinhoudelijk terrein van de informatiehuishouding. Dit blijkt uit het CV.
 • Kandidaat heeft relevante werkervaring in een 'high-profile' project- of programmaomgeving. Dit blijkt uit het CV.
 • Kandidaat heeft werkervaring in projectbeheersing en coördinatie/managen van meer dan 4 diverse omvangrijke projecten. Dit blijkt uit het CV.
 • Kandidaat heeft met meer dan 4 projecten relevante ervaring opgedaan met het opzetten en uitvoeren van innovatieve projecten. De blijkt uit het CV.

Overige kennis en ervaring:

 • De Kandidaat heeft een afgeronde opleiding HBO/WO niveau.
 • Kandidaat heeft kennis van en werkervaring met brede informatiesystemen, zoals het e-depot, een cms, dms, zaaksysteem of procesapplicaties en ervaring met ontwikkelingen op het gebied van strategisch informatiemanagement, datamanagement, business-intelligence, ICT-(out)sourcing, architectuur en security.
 • Kandidaat heeft als senior minimaal vijf jaar aantoonbare relevante werkervaring in een complexe en/of overheidsorganisatie. Dit blijkt uit het CV.
 • Kandidaat heeft over minimaal 5 jaar werkervaring als informatiespecialist binnen een organisatie met een complex IV, IHH- en IT-landschap. Dit blijkt uit het CV..
 • Kandidaat is bekend met werken onder (bestuurlijke) druk in een politiek veranderlijke omgeving. Dit blijkt uit het CV.
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring en affiniteit met informatiehuishouding en (monitorings)-voorziening en/of innovatie. Dit blijkt uit het CV.
 • Kandidaat is zelfsturend en resultaatgericht en heeft ervaring met (complexe) verandertrajecten. Dit blijkt uit het CV.

Competenties:

 • Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen.
 • Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten.
 • Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.
 • Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig.

Past binnen het team:

 • Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn);
 • Secuur;
 • Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken);
 • Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen);
 • Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten).

Interesse