Lucas Onderwijs | Delft
Lucas Onderwijs | Delft
Den Haag
Fulltime, Parttime
In overleg
Hbo
27-03-2024
Onderwijs

Functie

De Boldingh is een kleine gezellige school in de wijk Duinoord. De school heeft 9 groepen met circa 240 kinderen. In het gebouw zijn ook een kinderopvangorganisatie en een school voor voortgezet onderwijs gehuisvest.  

Ons streven is dat kinderen zich als evenwichtige, gelukkige en zelfstandige wereldburgers ontwikkelen. De Boldingh staat voor brede ontwikkeling en dus kijken we verder dan naar de cognitieve vaardigheden alleen. Als basis van ons handelen gebruiken wij de uitgangspunten van de Vreedzame School. Door een cultuur te creëren waarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, kinderen en leerkrachten vanzelfsprekend is, voelt iedereen zich betrokken bij de school.  

Wij hebben een zeer enthousiast, professioneel team waarbinnen een heel goede sfeer heerst. Onze houding en instelling is gericht op met en van elkaar te leren en steeds beter te worden. Beer is onze lieve schoolhond die onderdeel is van het team.   

Wij
vragen

 • vanuit ervaring, enthousiasme en gedrevenheid een duidelijke schoolleider is richting team en ouders en die tegelijkertijd heel toegankelijk, empathisch en betrokken is; 
 • vertrouwen heeft in de zelfstandigheid van de leerkracht en eigen regie binnen het team stimuleert; 
 • een vernieuwer en drijvende kracht is achter continue verbetering ten aanzien van cognitieve vaardigheden én brede ontwikkeling van de kinderen;  
 • transparant en direct is in de communicatie, daadkrachtig is en over een zekere nuchterheid beschikt; 
 • humor en plezier op de werkvloer belangrijk vindt; 
 • een bijdrage kan leveren aan het collectief van Lucas Onderwijs en het bovenschools beleid.

Wij
bieden

 • een professioneel, mondig, collegiaal en gedreven onderwijsteam dat staat voor zijn onderwijs en kinderen; 
 • een school met duidelijke visie als basis om op te bouwen; 
 • betrokken ouders en een goede samenwerking met de MR; 
 • een prachtig nieuw schoolgebouw met moderne faciliteiten; 
 • een gestructureerd inwerkprogramma dat kan voorzien in coaching en mentoring door een ervaren collega; 
 • voldoende mogelijkheden om je te ontplooien binnen het schoolbestuur van Lucas Onderwijs. 

Interesse