Mentorschap Haag en Rijn | Den Haag | 070-2052000

http://www.mentorschaphaagenrijn.nl

Mentorschap Haag en Rijn ondersteunt mensen die door een verstandelijke beperking, psychiatrisch ziektebeeld of dementie niet meer geheel zelfstandig besluiten kunnen nemen rond hun eigen verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Hierbij gaat het met name om mensen die geen familie of netwerk hebben.

Mentorschap Haag en Rijn zet goed geschoolde vrijwilligers in en draagt zorg voor een passende koppeling tussen mentor en cliënt. Als deze koppeling voor beide positief is, bereidt de coördinator van Mentorschap Haag en Rijn de aanvraag bij de rechtbank voor. Als de kantonrechter de aanvraag positief beoordeelt, wordt een beschikking afgegeven waarbij Mentorschap Haag en Rijn tot wettelijke vertegenwoordiger (mentor) wordt benoemd. Vervolgens geeft Mentorschap Haag en Rijn het mandaat aan de vrijwillige mentor waarmee deze de bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgt die bij het mentorschap horen. De hele procedure tot aan het afgeven van de beschikking kan soms enkele maanden in beslag nemen. Mentorschap Haag en Rijn ondersteunt de mentor bij zijn werk door begeleiding, advies, bijscholing en het organiseren van ontmoeting tussen mentoren.