Pool West | Westland

Stichting Pool West heeft als doel aan alle vervangingsverzoeken van de aangesloten scholen te kunnen voldoen. Het is onze missie dat geen enkele klas een schooldag hoeft over te slaan vanwege de afwezigheid van een leerkracht.